Trực tiếp bóng đá

Miền bắc

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền bắc

Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Trực tiếp KQXS Miền bắc lúc 18:10 Các ngày trong tuần

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

11/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
11/11
2021
Hà Nội
ĐB 1-9-7-4-3-11mv
33422
G.Nhất
95524
G.Nhì
05578
04349
G.Ba
99798
41156
04674
30672
01664
75968
G.Tư
5647
3282
3118
3426
G.Năm
7424
0661
6813
9648
1934
7761
G.Sáu
119
020
440
G.Bảy
93
04
00
12
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 11-11-2021

Hà Nội
0 0400
1 12191318
2 2024262422
3 34
4 40484749
5 56
6 61616468
7 747278
8 82
9 9398

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 11-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
020
440
0661
7761
12
3282
0672
3422
93
6813
04
7424
1934
4674
1664
5524
3426
1156
5647
9648
3118
9798
5968
5578
119
4349

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

10/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
10/11
2021
Bắc Ninh
ĐB 15-7-4-1-11-9mu
43595
G.Nhất
16549
G.Nhì
57132
84372
G.Ba
15670
55432
05691
97496
48100
98921
G.Tư
7384
0606
4163
2810
G.Năm
4875
0087
5578
0863
7466
0519
G.Sáu
267
811
781
G.Bảy
71
60
53
76
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 10-11-2021

Bắc Ninh
0 0600
1 111910
2 21
3 3232
4 49
5 53
6 6067636663
7 717675787072
8 818784
9 919695

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 10-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
2810
5670
8100
71
811
781
5691
8921
5432
7132
4372
53
0863
4163
7384
4875
3595
76
7466
0606
7496
267
0087
5578
0519
6549

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

09/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
09/11
2021
Quảng Ninh
ĐB 13-3-2-1-4-5mt
71952
G.Nhất
38113
G.Nhì
49404
62456
G.Ba
78776
29210
17133
91667
44086
42109
G.Tư
3202
9254
4130
7525
G.Năm
5753
0323
8518
7744
1719
4247
G.Sáu
021
744
319
G.Bảy
80
62
37
32
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 09-11-2021

Quảng Ninh
0 020904
1 19181013
2 212325
3 37323033
4 444447
5 53545652
6 6267
7 76
8 8086
9

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 09-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Quảng Ninh - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80
4130
9210
021
62
32
3202
1952
5753
0323
7133
8113
744
7744
9254
9404
7525
8776
4086
2456
37
4247
1667
8518
319
1719
2109

Xổ số điện toán

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

08/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
08/11
2021
Hà Nội
ĐB 10-7-9-6-4-1ms
94772
G.Nhất
34396
G.Nhì
28371
85901
G.Ba
67985
63742
33556
59451
92120
43046
G.Tư
1704
0824
9972
0045
G.Năm
0604
7671
4133
0662
0135
6590
G.Sáu
935
839
605
G.Bảy
38
60
90
99
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 08-11-2021

Hà Nội
0 05040401
1
2 2420
3 3835393335
4 454246
5 5651
6 6062
7 71727172
8 85
9 90999096

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 08-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hà Nội - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
90
6590
2120
7671
9451
8371
5901
0662
9972
3742
4772
4133
0604
1704
0824
935
605
0135
0045
7985
3556
3046
4396
38
99
839

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

07/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
07/11
2021
Thái Bình
ĐB 13-12-8-9-1-5mr
91386
G.Nhất
94379
G.Nhì
44311
83179
G.Ba
06678
99680
13992
40551
83553
67313
G.Tư
8928
0461
1576
4272
G.Năm
5710
3641
9205
4572
6586
1243
G.Sáu
931
455
549
G.Bảy
76
65
11
75
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 07-11-2021

Thái Bình
0 05
1 11101311
2 28
3 31
4 494143
5 555153
6 6561
7 76757276727879
8 868086
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 07-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Thái Bình - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5710
9680
11
931
3641
0461
0551
4311
4572
4272
3992
1243
3553
7313
65
75
455
9205
76
6586
1576
1386
8928
6678
549
3179
4379

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

06/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
06/11
2021
Nam Định
ĐB 4-14-5-15-10-6mq
19821
G.Nhất
46754
G.Nhì
25283
73708
G.Ba
40380
57211
84983
35372
66863
35876
G.Tư
0832
9805
0887
2710
G.Năm
1258
3192
8228
1259
1762
0737
G.Sáu
902
704
983
G.Bảy
61
89
03
29
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 06-11-2021

Nam Định
0 0302040508
1 1011
2 292821
3 3732
4
5 585954
6 616263
7 7276
8 89838780
9 92

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 06-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Nam Định - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2710
0380
61
7211
9821
902
3192
1762
0832
5372
03
983
4983
6863
5283
704
6754
9805
5876
0737
0887
1258
8228
3708
89
29
1259

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

05/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • boyslove-movie.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !
05/11
2021
Hải Phòng
ĐB 7-12-1-11-15-8-17-18mp
66152
G.Nhất
65766
G.Nhì
01610
37587
G.Ba
67850
21069
37289
61589
14790
10276
G.Tư
7588
5664
3897
5600
G.Năm
2409
1347
2403
8443
9588
4431
G.Sáu
334
575
643
G.Bảy
38
02
90
85
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 05-11-2021

Hải Phòng
0 02090300
1 10
2
3 383431
4 4347
5 5052
6 646966
7 7576
8 858888898987
9 909790

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 05-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Hải Phòng - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
5600
7850
4790
1610
4431
02
6152
643
2403
8443
334
5664
85
575
0276
5766
1347
3897
7587
38
9588
7588
2409
1069
7289
1589

Các thống kê cơ bản xổ số Miền bắc (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17  ( 19 ngày )
73  ( 13 ngày )
15  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
36  ( 10 ngày )
94  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
07  ( 8 ngày )
16  ( 8 ngày )
27  ( 8 ngày )
14  ( 8 ngày )
88  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

17  ( 19 ngày )
73  ( 13 ngày )
15  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
36  ( 10 ngày )
94  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
07  ( 8 ngày )
16  ( 8 ngày )
27  ( 8 ngày )
14  ( 8 ngày )
88  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền bắc :

19 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 0
0 10 Lần 0
12 Lần 0
1 8 Lần 0
9 Lần 0
2 11 Lần 0
7 Lần 0
3 9 Lần 0
8 Lần 0
4 11 Lần 0
6 Lần 0
5 3 Lần 0
11 Lần 0
6 9 Lần 0
10 Lần 0
7 6 Lần 0
6 Lần 0
8 7 Lần 0
5 Lần 0
9 7 Lần 0
Thể thao Game casino Bóng rổ Tỉ số bóng đá Kết quả xổ Số Miền Trung Kết quả xổ Số Bình Thuận Baccarat Cá độ thể thao Baccarat casino Casino game poker Nền tảng cờ bạc Game poker Casino game nổ hũ poker Kết quả xổ Số Quảng Trị